Plus
Proovige preemiumkontot
0   Asja
#
0,00 €
Palun lisage toode oma ostukorvi, et teha ost
Teave taganemisõiguse kasutamise kohta

Tarbijatel on internetist kaupade ostmise korral seaduslik lepingust taganemise õigus alljärgneva korra kohaselt:

Tarbijate taganemisõigus

Teil on õigus põhjusi esitamata taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil teie või kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja ja kelle te olete selleks otstarbeks määranud, on saanud kauba füüsiliselt oma valdusse.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid (AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Saksamaa, telefon: +3726189461, faks: +49 30 208 478 250, e-post: [email protected]) oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui te saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad teie valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavalisest kättetoimetamisviisist) põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saame teada teie otsusest käesolevast lepingust taganeda. Me teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite algses tehingus, välja arvatud juhul, kui te olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne teile sellise maksete tagastamisega seoses teenustasusid. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta teil.

Kauba puhul, mida saab tavapostiga tagasi saata, kehtib järgmine kord:

Me võime viivitada tagasimaksetega seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni te olete esitanud tõendid, et te olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Te saadate kauba tagasi aadressile AUTODOC AG (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Saksamaa või annate selle meile üle põhjendamatu viivituseta ning igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul päevast, mil te teatasite meile oma taganemisest käesolevast lepingust.

Tähtajast on kinni peetud, kui te saadate kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu

Järgnev kehtib kauba puhul, mida ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt posti kaudu tagastada (nt varuosad, mida ei saa pakiga saata):

Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta teil. Maksimaalsed kulud on ligilähedaselt kogutellimuse algsed saatmiskulud pluss kümme eurot.
Te vastutate üksnes kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Järgnev kehtib täiendavate transpordiohutusnõuetega kaupade (akude) puhul:

Kui teile toimetatakse kätte toode, millega on kaasas spetsiaalne teade, mille kohaselt peate te pakkematerjali tagastamise tarbeks alles hoidma, soovitame me teil järgida alljärgnevaid juhiseid:

- Hoidke alles akukorgid, mida kasutatakse aukude sulgemiseks ja akuvedeliku lekkimise vältimiseks;
- Hoidke alles pakkematerjalid, mis kaitsevad aku keret kahjustuste eest;
- Hoidke alles karp, millel on hoiatus, et see sisaldab ohtlikke kaupu.

Kui teie AUTODOCi pakend on kahjustatud, siis kasutage palun toote meile tagastamiseks uut pakkematerjali. Kuna pakend sisaldab ohtlikke kaupu, siis kasutage kindlasti tugevat ja löögikindlat saatmiskarpi. Tehke kindlaks, et toode ei saaks oma välispakendis liikuda ega juhuslikult tööle minna. Asetage toode püstiselt saatmiskarpi ja veenduge, et see ei liiguks karbis ringi. Kasutage täitematerjali, näiteks AUTODOCi poolt saadetud täitematerjali või ajalehti, et täita tühemikud saatmiskarbi ja toote vahel.

Kahjustatud ohtlikke tooteid (näiteks lekkivaid akusid) ei saa tagastada ja need tuleb viia asjakohasesse jäätmekäitlusjaama.

- Taganemisõigust puudutava teabe lõpp.

Taganemisteate näidisvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)
— Kellele: AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Saksamaa, faks: +49 30 208 478 250, e-post: [email protected]
— Käesolevaga soovin/soovime (*) taganeda lepingust, millega on ostetud järgmine kaup (*) / on tellitud järgmine teenus (*)
— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / kättesaamise kuupäev (*)
— Tarbija nimi / tarbijate nimed
— Tarbija(te) aadress(id)
— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberkandjal)
— Kuupäev
________
*) Mittevajalik maha tõmmata.

Taganemisõiguse kasutamisega seotud erandid
Lepingust taganemise õiguse osas on olemas seaduslikud erandid, mille põhjal jätame me endale õiguse tugineda teie suhtes järgmisele korrale: lepingust taganemise õigust ei kaasne sellise kauba tarnimisega, mis on valmistatud tarbija esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse tarbija vajadustele.
Lepingust taganemise õigust ei kaasne sellise kauba tarnimisega, mis ei ole oma olemuse tõttu pärast kohaletoimetamist muudest esemetest enam eraldatav.
Lisaks juhime teie tähelepanu sellele, et teil tuleb meile kompenseerida väärtuse vähenemine, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
Kohtupraktikas on olemas otsused selle kohta, et ka autoosade paigaldamist käsitletakse kui „mittevajalikku“ toimingut.