Plus
Proovige preemiumkontot
0   Asja
#
0,00 €
Palun lisage toode oma ostukorvi, et teha ost
Lepingust taganemise kord

Tarbijatel (Saksa tsiviilseadustiku § 13) on netist kaupade ostmise korral seaduslik lepingust taganemise õigus alljärgneva korra kohaselt.

Tarbijate lepingust taganemise õigus

Teil on neljateistkümne päeva jooksul õigus ilma põhjust avaldamata sellest lepingust taganeda.

Taganemistähtajaks on neliteist päeva alates päevast, mil teie võtsite või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole ekspedeerija, võttis viimase kauba oma valdusse.
Teie taganemisõiguse kasutamiseks peate te meid (Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Saksamaa, telefaksinumber: +49 30 208 478 250, e-posti aadress: [email protected]) teavitama selgesõnalise avaldusega (nt posti teel saadetud kiri, telefaks või e-post) oma lepingust taganemise otsusest. Te võite selleks kasutada lisatud taganemisvormi näidist, kuid see ei ole ette kirjutatud.

Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui te saadate teate oma taganemisõiguse kasutamisest ära enne taganemistähtaja möödumist.

Lepingust taganemisest tulenevad tagajärjed

Kui te käesolevast lepingust taganete, peame teile tagasi maksma kõik maksed, mis oleme teilt saanud, sealhulgas kohaletoimetamiskulud (erandiks on täiendavad kulud, mis tulenevad sellest, kui te valisite mõne muu saatmise liigi peale meie poolt pakutud, soodsaima standardtarne), põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil meile saabus teade teie käesolevast lepingust taganemise kohta. Selle tagasimakse teostamiseks kasutame me sama maksevahendit, mida te kasutasite esialgse tehingu tegemisel, välja arvatud siis, kui teiega lepiti selgesõnaliselt kokku milleski muus; mitte mingil juhul ei arvestata teile seoses selle tagasimaksega kaasnevaid tasusid.

Kauba kohta, mida saab normaalselt postiga tagasi saata, kehtib järgmine kord:

Me võime tagasimaksest keelduda seni, kuni me ei ole kaupa uuesti tagasi saanud või kui te ei ole esitanud tõendit selle kohta, et te olete kauba tagasi saatnud, olenevalt sellest, milline on varasem ajahetk.

Te peate kaubad põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil te meid käesolevast lepingust taganemisest teavitasite, tagasi saatma või üle andma järgmisele aadressile: Autodoc GmbH (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Saksamaa.

Tähtajast on kinni peetud siis, kui te saadate kaubad enne neljateistkümnepäevase tähtaja möödumist ära. Teil tuleb kanda kaupade vahetu tagasisaatmise kulud.

Kauba kohta, mida ei saa normaalselt postiga tagasi saata (nt varuosad, mida ei saa pakiga saata), kehtib järgmine kord:

Te peate kaupade võimaliku väärtusekaotuse eest vastutama üksnes siis, kui selle väärtusekaotuse põhjuseks on olnud kaupade selline kohtlemine, mis ei vasta sellele, mis oli nende olemuse, omaduste ja toimimise kontrollimiseks vajalik.

Lisanduvate transporditurvanõuetega toodete (akud) kohta kehtib järgnev kord:

Kui te võtate vastu toote, millel on spetsiaalne märge, mis soovitab teil hoida pakendi materjal alles tagasisaatmise tarbeks, siis soovitame teil järgida järgnevaid juhiseid:

- hoidke alles korgid, mida kasutatakse aukude kinnikorkimiseks ja akuvedeliku lekete ärahoidmiseks;

- hoidke alles pakkematerjalid, mis kaitsevad aku ümbrist kahjustuste eest;

- hoidke alles karp, millel on hoiatusmärgised karbis sisalduvate ohtlike materjalide kohta.

Kui teie AUTODOCi pakk on kahjustada saanud, siis palun kasutage toote tagasisaatmiseks uusi pakendamismaterjale. Kuna pakk sisaldab ohtlikke materjale, siis kasutage kindlasti tugevat ja löögikindla t saatmiskarpi. Kindlustage toode pakendis võimaliku liikumise ja juhusliku töölemineku vastu. Asetage toode saatmiskarpi püstiselt ning tehke kindlaks, et see ei liigu. Kasutage täitematerjale, näiteks AUTODOCi poolt saadetud materjali või ajalehti, et täita toote ja karbi seinte vahele jääda võivat tühja ruumi.

Kahjustada saanud ohtlikud materjalid, näiteks lekkivad akud pole mõeldud tagasisaatmiseks ning need tuleb viia spetsiaalsetesse taaskäitluskeskusesse.

– Lepingust taganemise korra lõpp –

Taganemisvormi näidis

(Kui te soovite lepingust taganeda, siis täitke palun see vorm ja saatke meile tagasi.)

- Adressaat: Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Saksamaa, telefaksinumber: +49 30 208 478 250, e-posti aadress: [email protected]
- Käesolevaga taganen/taganeme (*) minu/meie (*) poolt sõlmitud lepingust järgmiste kaupade ostmise (*) / järgmiste teenuste osutamise (*) kohta:
- tellimise kuupäev (*) / kättesaamise kuupäev (*)
- tarbija(te) nimi
- tarbija(te) aadress
- tarbija(te) allkiri (ainult paberkandjal esitatud teate korral)
- Kuupäev
________
(*) Sobimatu tõmmata maha.

Lepingust taganemise õiguse erandid

Lepingust taganemise õiguse osas on olemas seaduslikud erandid (Saksa tsiviilseadustiku § 312g), kusjuures me jätame endale õiguse tugineda teie suhtes järgmisele korrale: lepingust taganemise õigust ei ole selliste kaupade tarnet puudutavate lepingute korral, mis ei ole eelvalmistatud ning mille tootmiseks oli määrav tarbija individuaalne valik või tema poolt määratletud otstarve või mis on üheselt kohandatud vastavalt tarbija isiklikele vajadustele.

Lepingust taganemise õigust ei esine selliste kaupade tarne korral, mis pärast nende tarnimist on nende olemusest tulenevalt lahutamatult segatud teiste kaupadega.  
Peale selle juhime teie tähelepanu sellele, et teil tuleb Saksa tsiviilseadustiku § 357 lg 7 p 1 kohaselt meile asendada see väärtusekaotus, mille põhjuseks oli kaupade selline kohtlemine, mis ei vasta sellele, mis oli nende olemuse, omaduste ja toimimise kontrollimiseks vajalik. Kohtupraktikas on olemas otsused selle kohta, et ka autoosade paigaldamist käsitletakse kui „mittevajalikku“.