Plus
Proovige preemiumkontot
0   toodet
#
63-0218
0,00 €
Osta sooritamiseks lisage palun ostukorvi tooteid
Firmast

Juhatus: Sandra Dax (tegevjuht), Dmitri Zadorožni (tegevjuht)
Järelevalvenõukogu esimees: Aleksey Kletenkov
Äriregister: Berliini ringkonnakohus (Charlottenburg), HRB 247677 B
Käibemaksukohustuslasena registreerimise number: DE260634589
Ettevõtte peakontor:
AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berliin
Saksamaa
Telefon: +372 618 9461
Faks: +49 30 208 478 250
Meiliaadress: [email protected]
Veebiaadress: www.autodoc.ee

Veebipõhiste vaidluste kohane info

Euroopa Komisjon pakub veebipõhiste vaidluste lahendamiseks platvormi, mis on leitav aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Meie ettevõte ei ole põhimõtteliselt valmis osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbija vahekohtus ja ei ole seda ka kohustatud tegema.

Vastutusest loobumine

Viited ja lingid

Otseste või kaudsete viidete puhul välistele veebilehtedele ("hüperlingid"), mis jäävad autori vastutusalast väljapoole, jõustub vastutuskohustus ainult sellisel juhul, kui autor on nende sisust teadlik ja tema poolt oleks ebaseadusliku sisu korral tehniliselt võimalik ja ootuspärane takistada nende kasutamist. Autor kinnitab käesolevaga selgesõnaliselt, et linkide loomise ajal ei olnud lingitud lehekülgedel tuvastatav mingit ebaseaduslikku sisu. Autoril ei ole mingisugust mõju lingitud lehekülgede praegusele ja tulevasele kujundusele, sisule või autorlusele. Seetõttu distantseerub ta käesolevaga selgesõnaliselt kõigi lingitud lehekülgede sisust, mida on muudetud pärast lingi loomist. See avaldus kehtib kõigi autori enda internetiväljaannete raames ülesseatud linkide ja viidete kohta, samuti autori poolt loodud külalisteraamatutesse, arutelufoorumitesse ja postiloenditesse võõraste poolt loodud sissekannete kohta. Ebaseadusliku, tõele mittevastava või ebatäieliku sisu eest ja eelkõige sellise teabe kasutamisest või mittekasutamisest tuleneva kahju eest vastutab ainuisikuliselt lingitud lehekülje pakkuja, mitte aga see, kes vaid viitab vastavale sisule linkide abil.

Autoriõigus ja kaubamärgiõigus

Autor püüab järgida kõigis väljaannetes kasutatud pildimaterjali, helidokumentide, videolõikude ja tekstide autoriõigusi, kasutada enda poolt loodud graafikat, helidokumente, videolõike ja tekste või kasutada litsentsivaba graafikat, helidokumente, videolõike ja tekste. Kõik veebisaidil mainitud ja võib-olla kolmandate isikute poolt kaitstud kaubamärgid ja margid alluvad piiranguteta kohaldatava kaubamärgiseaduse sätetele ja vastavate registreeritud omanike omandiõigustele. Pelgalt kaubamärgi mainimine ei tähenda, et see ei ole kaitstud kolmandate isikute õigustega! Autori poolt avaldatud endaloodud objektide autoriõigus jääb üksnes lehekülgede autorile. Ilma autori selgesõnalise nõusolekuta ei ole lubatud objektide, näiteks pildimaterjali, helidokumentide, videolõikude või tekstide paljundamine või kasutamine teistes elektroonilistes või trükitud väljaannetes.

Käesoleva vastutusest loobumise õiguslik kehtivus

Seda vastutusest lahtiütlemist tuleb käsitleda osana internetiväljaandest, mis käesolevale avaldusele viitab. Kui käesoleva avalduse osad või üksikud sõnastused ei vasta, ei vasta enam või ei vasta täielikult õiguslikule olukorrale, siis jäävad teksti ülejäänud osad oma sisu ning oma kehtivuse osas sellest mõjutamata.